Проект на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Дряново

  Прочети

2018-08-10 17:17:04  
 
Допълнение към протест на Районна прокуратура-Дряново против текстове от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Прочети

2018-08-08 14:04:18