Предварителен дневен ред за заседанията на Постоянните комисии на 25 октомври

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 25.10.2016г /вторник/.   Прочети

2016-10-25 09:11:04  
 
Протест на ОП-Габрово против чл.28 т.4 и т.5 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговската дейност на територията на Община Дряново

  Прочети

2016-10-24 09:58:00