Решения от проведеното на 11 май заседание на ОбС-Дряново

Публикувани са решенията на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 11.05.2015г. заседание (Протокол №55 на ОбС).   Прочети

2015-05-15 10:02:42  
 
Протест от РП-Дряново срещу Наредба на Общинския съвет

Протест от РП-Дряново срещу Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци /кучета/ на територията на Община Дряново, приета с Решение №146/30.07.2012г. на ОбС-Дряново   Прочети

2015-05-12 11:04:39