График и материали за заседанията на Постоянните комисии за м. VIII.2016

График и материали за заседанията на Постоянните комисии, във връзка с предстоящото заседание на ОбС на 29 август. Отчет на Бюджет 2015   Прочети

2016-08-12 16:47:03  
 
Решения на ОбС-Дряново от последното заседание, проведено на 29 юли

Публикувани са решенията и приетите документи на 17-тото заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2016г.   Прочети

2016-08-05 10:35:27