Заседание на ПК ОбАОбРСКИ, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 22 март, 15 часа

Предварителен дневен ред за заседанието на Постоянните комисии   Прочети

2018-03-22 08:46:12  
 
Заседание на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИПКОП на 22 март, 13 часа

Предварителен дневен ред за заседанието на комисиите   Прочети

2018-03-22 08:25:13