Материали за заседанията на постоянните комисии на 22 юли и за заседанието на ОбС-Дряново на 26 юли

  Прочети

2019-07-19 17:00:14  
 
Открита е процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Дряново и Окръжен съд - Габрово

  Прочети

2019-07-16 17:32:32