График на заседанията на Постоянните комисии и на ОбС през м.януари, 2017г.

  Прочети

2017-01-13 08:57:23  
 
Решения от проведеното на 30 декември заседание на ОбС-Дряново

Публикувани са решенията на ОбС-Дряново, приети на последното заседание проведено на 30 декември 2016г (Протокол №27/30.12.2016г)   Прочети

2017-01-04 10:08:55