Заседания на постоянни комисии към ОбС на 27 януари

Материали и предварителен дневен ред за заседанията на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 27.01.2020г от 15 часа   Прочети

2020-01-27 11:04:53  
 
Проект на нов правилник за организацията и дейността на ОбС-Дряново

  Прочети

2020-01-24 17:50:38