Оспорено решение на ОбС-Дряново пред Административен съд - Габрово

Жалба против Решение №70 от Протокол №9/04.03.2020г на ОбС-Дряново относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Дряново, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация   Прочети

2020-04-03 14:15:30  
 
Проект за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново

  Прочети

2020-04-01 13:31:58