Протест на РП-Габрово против текстове от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

  Прочети

2019-04-16 10:26:57  
 
Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. април

  Прочети

2019-04-16 10:10:27