Заседания на постоянните комисии към ОбС на 20 септември, четвъртък

  Прочети

2018-09-19 17:01:34  
 
Протест на ОП-Габрово срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  Прочети

2018-09-11 16:51:36