Проект на дневен ред за заседанието на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП

Проект на дневен ред за заседанието на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП на 16 септември, вторник   Прочети

2014-09-16 08:34:24  
 
Проект на дневен ред за заседанието на ПК ОКМДСТ

Проект на дневен ред за заседанието на ПК ОКМДСТ на 11 септември, четвъртък.   Прочети

2014-09-11 09:34:14