Решение на Административен съд – Габрово по адм. дело №36/2020г, образувано по Протест на РП-Габрово против текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново

  Прочети

2020-08-04 14:01:01  
 
Решения на ОбС-Дряново, приети на заседанието на 28 юли 2020г

  Прочети

2020-08-04 09:43:36