Заседание на ОбС през м. септември

График на заседанията на ОбС и на постоянните комисии през м. септември 2019 г.   Прочети

2019-09-16 14:06:25  
 
Списък на допуснатите до участие кандидати в процедурата за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Габрово /допълнен/

  Прочети

2019-09-13 19:19:25