Преслава Демирева - Съветник


Преслава Димитрова Демирева е родена на 14.08.1972 г. в гр. Севлиево. Завършва „Финанси“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Има дългогодишен опит като експерт в областта на земеделието. От скоро заема ръководна позиция в Областна дирекция „Земеделие“, гр. Габрово към Министерство на земеделие и храните.

Преслава Демирева е организационен секретар на ПП ГЕРБ – Дряново от 2011г.