Георги Казаков - Съветник


Георги Бориславов Казаков е роден на 22.09.1984 г. в гр. Свищов. Завършил е средното си образование в Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“-Габрово , специалност „Технолог, мениджмънт в заведения за обществено хранене“.

От 10 години развива семеен бизнес в сферата на хранително–вкусовата промишленост - производство на сладкарски изделия.

В свободното си време Георги Казаков се занимава с туризъм.