Стефан Инколов - Съветник


инж.Стефан Инколов - общински съветник от Местна коалиция "Заедно за Дряново" (Реформаторски блок и Българска нова демокрация)

Член на Постоянна комисия "Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология" и на Постоянна комисия "Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване"