Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Галин Герганов – председател на Общински съвет - Дряново

 

ОТНОСНО: Публикуване на проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново.

 

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново е разработен на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

На основание чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново, заедно с мотивите, е публикуван в сайта на Община Дряново (www.dryanovo.bg) и в сайта на Общински съвет – Дряново (obs-dryanovo.com)

Дата на публикуване: 31.12.2019г.

Във връзка с чл.26 ал.4 от ЗНА заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на изменение и допълнение на Наредбата в 30-дневен срок от публикуването.

Предложенията и становищата могат да бъда внесени в писмен вид в деловодството на Община Дряново – до председателя на ОбС–Дряново, или по електронен път на адрес: predsedatel@dryanovo.bg

 

МОТИВИ за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново

ПРОЕКТ на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново


2019-12-31 18:03:43