Промени в Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дряново

 
Решение №174/12.12.2019 по адм. дело №202/2019г на Административен съд - Габрово

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Дряново /актуализирана/

Съгласно разпоредбите на чл.194 от АПК съдебното решение влиза в сила от деня на обнародването му.

Дата на публикуване: 10.02.2020г.


2020-02-10 17:21:40