Проект на дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 09.03.2020г от 18.00 часа, Протокол №10

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-12/09.03.2020г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 09.03.2020г (понеделник) от 18 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изслушване на Кмета на община Дряново за предприетите мерки по повод възникналата извънредна ситуация след потвърден случай на COVID-19 в област Габрово.

Заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Община Дряново, раздел Общински съвет – Дряново, подраздел „On-line излъчване.

Заседанието ще бъде закрито за присъствие на граждани.

 

С уважение, /п/

ГАЛИН ГЕРГАНОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2020-03-09 14:22:03