Решения, приети на извънредното заседание на ОбС-Дряново на 10 ноември

 
Решения №№232-233 от Протокол №24/10.11.2020г


2020-11-11 16:34:39