График на заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. януари 2021г

На проведения на 11.01.2021г Председателски съвет бяха определени следните дати за заседанията на постоянните комисии и на ОбС през м. януари 2021г.:

На 21.01.2021г, четвъртък, от 14:00 часа съвместно заседание на ПК ФИПКОП, ПК УТСГВСЕ, ПК ОбАОбРС, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН, което ще се проведе  чрез платформата Google Meet.

На 28.01.2021г, четвъртък, от 15:00 часа заседание на Общински съвет - Дряново, което ще се проведе  чрез платформата Google Meet.


2021-01-14 09:07:26