Решение на ОбС-Дряново от извънредното заседание на съвета, проведено на 17 февруари

Решение №283 от Протокол №29/17.02.2021г на Общински съвет – Дряново /извънредно заседание на съвета/.

 

Дата на публикуване: 19.02.2021г.


2021-02-19 15:07:47