Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 31 май, понеделник

 

На 31.05.2021г (понеделник) от 16 00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново, чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2021г и актуализация на обекти в частта капиталови разходи финансирани със средства от републиканския бюджет (вх.№0700-39/27.05.2021г)
Вносител
: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

 

 

МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на общинския съвет (Протокол 37/31.05.2021г на ОбС-Дряново)


2021-05-28 14:21:54