Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 26 май 2021г заседание на съвета

 

Решения №№331-342 от Протокол №36/26.05.2021г на Общински съвет – Дряново

                                 

Дата на публикуване: 31.05.2021г.


2021-05-31 13:02:46