Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 31 май 2021г заседание на съвета /извънредно заседание/

Решения №№343-344 от Протокол №37/31.05.2021г на Общински съвет – Дряново                 

Дата на публикуване: 01.06.2021г.

 


2021-06-01 10:47:03