Проект на дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 30.11.2016г., Протокол №26

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-40/30.11.2016г.

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание Решение №207/29.11.2016г на ОбС-Дряново, във връзка с чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 30.11.2016г (сряда) от 17 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Обсъждане и приемане на решение относно допълнително предоставяне на помещения на Филиала за спешна медицинска помощ в гр. Дряново, във връзка с кандидатстване на Министерството на здравеопазването по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020г.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2016-11-30 13:31:59