Проект на дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 19.06.2017г., Протокол №37

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-36/14.06.2017г.

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №299/26.05.2017г на ОбС,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 19.06.2017г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2017-06-14 15:58:25