Дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 08.09.2017г., Протокол №43 /Приемане на решение чрез подписка/

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-53/07.09.2017г.

 

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание /подписка/, което ще се проведе на 08.09.2017 год. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Придобиване на недвижим имот с адрес в град Дряново, ул. „Шипка” №164 /земя под поликлиниката/ (вх.№0800-52/07.09.2017г) /във връзка с Решение №316 от 28.07.2017г на ОбС-Дряново/
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.


 

 

С уважение,

 

ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ

За Председател на Общински съвет – Дряново

(съгласно писмо №08 00-51/29.08.2017г на председателя на ОбС Тодор Георгиев)

 


2017-09-08 14:37:55