Дневен ред за тържественото заседание на ОбС-Дряново на 20.10.2017г

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-59/11.10.2017г.ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.54 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Дряново, свиквам Общински съвет – Дряново на тържествено заседание, което ще се проведе на 20.10.2017г /петък/ от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Връчване на Удостоверения за присъдено звание:

Ø           ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО
на Иван Михайлов, д-р Стефан Бенков и Милко Илиев.

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 


2017-10-11 17:17:29