Проект на дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 06.08.2018г, Протокол №57

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-34/02.08.2018г.   

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение №497/30.07.2018г на ОбС,  свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 06.08.2018г (понеделник) от 17 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на предложения за решения относно:

- Преразпределяне на средствата, гласувани с Решение №475 от Протокол №55/29.06.2018г на Общински съвет – Дряново.

- Предоставяне на средства за подпомагане на мъжкия представителен отбор на Футболен клуб „Локомотив-1927“ Дряново за участието му в Северозападна Трета лига за сезон 2018/2019г.

- Съгласие за продажба на билети от Футболен клуб „Локомотив-1927“ Дряново при провеждането на домакинските мачове на клуба за сезон 2018/2019г.

- Принципно съгласие за стартиране на процедура за промяна на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Дряново и на Тарифата за базисни месечни наемни цени на имоти общинска собственост /в лева на кв.м./ за определяне реда на предоставяне за безвъзмездно ползване от спортните клубове на територията на Община Дряново на общинските спортните бази /стадион „Локомотив“ - гр. Дряново, стадион „Републиканец“ – с. Царева ливада и Спортна зала - Дряново/ за рекламиране на спонсори и дарители на клубовете.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново2018-08-03 14:10:01