Дневен ред за тържественото заседанието на ОбС-Дряново на 18.10.2018г, Протокол №60

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-38/09.10.2018г.

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.54 и чл.55 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Дряново, свиквам Общински съвет – Дряново на тържествено заседание, което ще се проведе на 18.10.2018г (четвъртък) от 17 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Връчване на Удостоверения за присъдено звание:

Ø   ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на проф. Пенчо Далев;

Ø   ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Станислав Генчев.

2.    Връчване на ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ.

 

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


МАТЕРИАЛИ за тържественото заседание на ОбС-Дряново на 18 октомври 2018г


2018-10-10 09:43:59