Дневен ред за закритото заседание на ОбС-Дряново на 12.11.2018г от 16 часа, Протокол №63

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-41/30.10.2018г.

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с решение на Председателския съвет от 12.10.2018г, свиквам Общински съвет – Дряново на закрито заседание, което ще се проведе на 12.11.2018г (понеделник) от 16 00 часа в Заседателната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Поставяне на въпроси и проблеми, свързани с обществения ред и сигурност на територията на Община Дряново.

 

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 
Материали за 63-тото заседание на ОбС /закрито заседание/

 


2018-11-08 14:54:22