Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. декември

График

за заседанията на постоянните комисии

и на ОбС-Дряново за м.XII.2018г,

определени от Председателския съвет на 03.12.2018г

 

Заседания на постоянните комисии:

Пост. комисия

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”

10.12.2018г, 

понеделник

16.00 часа

Заседателна зала

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология”

10.12.2018г, 
понеделник

16.00 часа

Заседателна зала

 

 

 

 

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност”

12.12.2018г,

сряда

16.30 часа

ОбС

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”

12.12.2018г, 

сряда

16.30 часа

ОбС

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване”

12.12.2018г, 

сряда

16.30 часа

ОбС

 

Заседание на Общински съвет – Дряново:

21 декември 2018г /петък/ от 15 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново

 


2018-12-05 14:17:28