Решения, приети на 64-тото заседание на ОбС-Дряново на 21.12.2018г

 

Решения №№542-551 от Протокол №64/21.12.2018г на ОбС-Дряново


План сметка за определяне на размера на промила за ТБО за 2019г (Приложение към Решение №543/21.12.2018г)


Отчет за дейността на ОП „Чисто Дряново“ за периода от 01.05.2018г до 31.10.2018г (приет с Решение №544/21.12.2018г)


Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2019г (приета с Решение №549/21.12.2018г) 


2018-12-28 16:00:07