Определение на АС–Ловеч по адм. дело №222/2018г, във връзка с Протест от 2016г на РП–Дряново срещу Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново

 

С Определение №31/11.01.2019г, влязло в сила на 24.01.2019г, е прекратено производството по адм. дело №222/2018г по описа на Административен съд – Ловеч.

Делото е образувано след отмяната от ВАС на Решение №67/21.07.2016г по адм. дело №75/2016г по описа на Административен съд – Габрово, във връзка с протестирането на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново от прокурор от РП-Дряново.

 

Определение №31 от 11.01.2019г на Административен съд – Ловеч

 

Решение №7467 от 05.06.2018г на Върховен административен съд

 

Решение №67/21.07.2016г на Административен съд – Габрово

 


2019-02-07 16:11:01