Протоколно определение, постановено от Административен съд – Габрово за прекратяване на производството по Адм. дело №336/2018г

 

Протоколно определение от 20.03.2019г/влязло в сила/, постановено от  Административен съд – Габрово за прекратяване на производството по адм. дело №336/2018г, образувано по Протест на прокурор при ОП-Габрово против текстове на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

Дата на публикуване: 11.4.2019г.


2019-04-11 16:58:41