Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. април

 

График

за заседанията на ОбС и на постоянните комисии за м. април 2019г,

определени от Председателския съвет на 12.04.2019г

 

Заседание на Общински съвет – Дряново:

30 април 2019г /вторник/, 16 часа, Ритуалната зала на Община Дряново

 

Заседания на постоянните комисии:

Пост. комисия

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”

22.04.2019

/понеделник/

16 часа

Заседателна зала

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

22.04.2019

/понеделник/

16 часа

Заседателна зала

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност

22.04.2019

/понеделник/

16 часа

Заседателна зала

 

 

 

 

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”

22.04.2019

/понеделник/

16.30 часа

Заседателна зала

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване”

22.04.2019

/понеделник/

16.30 часа

Заседателна зала

 


2019-04-16 10:10:27