Решения и документи, приети на 68-мото заседание на ОбС-Дряново на 30.04.2019г

 

Решения №№587-596 от Протокол №68 от 30.04.2019г на ОбС-Дряново

 

 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново през 2019г (приета с Решение №590/30.04.2019г)

 

 

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново 2019-2020г (приета с Решение №591/30.04.2019г)

 


2019-05-07 14:52:51