Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 30 май 2019г заседание

 
Решения №№597-602 от Протокол №69/30.05.2019г на Общински съвет - Дряново


2019-05-31 14:29:08