Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 26 юли 2019г заседание

 
РЕШЕНИЯ №№617-627 от Протокол №71/26.07.2019г на ОбС-Дряново

Приложение към Решение №618 /Годишен отчет за изпълнението на Бюджет 2018г/

Приложение към Решение №619 /Отчет за изпълнението на бюджета към 30.6.2019г/

Приложение към Решение №620 - Договор за възлагане изпълнението на услугата "Патронажна грижа"

Материали, включени в дневния ред на 71-вото заседание в деня на заседанието на 26.07.2019г


2019-07-31 15:56:39