Обнародване на Решение на Административен съд - Габрово по адм. дело №93/2019г


Решение №104/31.7.2019г по адм. дело №93/2019г на Адм. съд-Габрово. В сила от 04.09.2019г /датата на обнародване на съдебното решението/.2019-09-04 11:28:39