Заседание на ОбС през м. септември

График на заседанията на ОбС и на комисиите за м. септември 2019г

/определени на Председателския съвет на 13.09.2019г/

 

Заседание на Общински съвет – Дряново: на 30.09.2019г /понеделник/  от 15.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

 

Пост. комисия

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”

24.09.2019г

/вторник/

16 часа

Заседателна зала

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология”

24.09.2019г

/вторник/

16 часа

Заседателна зала

 

 

 

 

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност

25.09.2019г

/сряда/

16.30 часа

Заседателна зала

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”

25.09.2019г

/сряда/

16.30 часа

Заседателна зала

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване”

25.09.2019г

/сряда/

16.30 часа

Заседателна зала

 


2019-09-16 14:06:25