Решения, приети на 73-тото заседание на 30 септември 2019г

 

РЕШЕНИЯ №№642-663 от Протокол 73/30.09.2019г

 

Приложение към Решение №658 - Споразумение за сътрудничество с партньора на Община Дряново по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дряново 2019-2021г (приета с Решение 648/30.09.2019г)

Отчет на Кмета на община Дряново за изпълнения решенията на ОбС за периода м. януари – м. август 2019г (приет с Решение 661/30.09.2019г)

Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода януари-август 2019г (приет с Решение 662/30.09.2019г)


2019-10-04 15:13:58