Тържествено заседание на ОбС-Дряново на 17 октомври, четвъртък, от 17.30 часа

 

На 17 октомври 2019г /четвъртък/ от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет - Дряново, по случай традиционните празници на Дряново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.   Връчване на Удостоверения за присъдено звание:

Ø ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Мариана Печеян;

Ø ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на д-р Никола Антонов;

Ø ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на проф.дфн Донка Александрова.

2.   Връчване на ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ.

 


2019-10-04 15:16:33