Първо заседание на Общински съвет - Дряново, мандат 2019-2023г

 На 12.11.2019г /вторник/ от 17 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе първото заседание на ОбС-Дряново, мандат 2019-2023г, свикано от Областния управител на област Габрово при следния дневен ред:
1. Откриване и ръководство на заседанието от най-възрастния общински съветник
2. Избор на председател на ОбС-Дряново по реда на чл.24 ал.1 от ЗМСМА
3. Организационни въпроси

Преди началото на заседанието избраните общински съветници, кмет на община Дряново и кмет на кметство Царева ливада ще положат клетва по чл.32 от ЗМСМА.

Заповед №РД-02-01-178/05.11.2019г на Областния управител


2019-11-07 14:26:34