Решение на Административен съд – Велико Търново по адм. дело №52/2020г, потвърдено с решение на ВАС

  Прочети

2020-11-03 11:43:18  
 
Нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново

  Прочети

2020-11-02 16:41:18  
 
Материали за заседанието на Общински съвет - Дряново на 30 октомври

  Прочети

2020-10-26 15:02:40  
 
Решение на ОбС-Дряново от извънредното заседание на съвета, проведено на 22 октомври

  Прочети

2020-10-26 14:27:51  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново

  Прочети

2020-10-22 14:13:19