Предстоящо заседание на ОбС-Дряново

На 21 юни 2012г. ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Дряново. График на заседанията на Постоянните комисии към ОбС, във връзка с предстоящото заседание:   Прочети

2012-06-13 11:13:01  
 
Публикувани са решенията на Общински съвет Дряново от заседанието на 31.05.2012г.

Публикувани са решенията на Общински съвет-Дряново от последното заседание на Съвета - Протокол №17 от 31 май 2012г.   Прочети

2012-06-04 09:34:47  
 
Оспорване на Решение №432 от 05.05.2010г. на ОбС-Дряново

Административен съд-Габрово е образувал адм.дело №129/2012г. по Протест на Районна прокуратура-Дряново против Решение №432 от Протокол №38 от 05.05.2010г. на ОбС-Дряново.   Прочети

2012-05-30 16:10:25  
 
Оспорване на Решение №612 от 08.06.2011г. на ОбС-Дряново

В Административен съд-Габрово е образувано адм.дело №127/2012г. по Протест на Районна прокуратура-Дряново против Решение №612 от Протокол №54 от 08.06.2011г. на ОбС-Дряново.   Прочети

2012-05-30 16:09:27  
 
Проект на дневен ред за заседанието на ПК УТСГВСЕ на 29.05.2012г.

Проект на дневен ред за заседанието на ПК <Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология> на 29.05.2012г., във връзка с предстоящото заседание на ОбС на 31 май.   Прочети

2012-05-29 10:59:33