Публикувани са решенията на ОбС-Дряново от проведеното на 04 май заседание

Публикувани са решенията на Общински съвет-Дряново от последното заседание, проведеното на 04 май 2012г. - Протокол №16 на ОбС.   Прочети

2012-05-09 14:26:31  
 
ПОКАНА

На 10 май 2012г. /четвъртък/ от 14 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе съвместна среща на Общински съвет – Дряново, Кмета на общината и ръководството на РУП на МВР гр. Дряново по решение на Общински съвет – Дряново.   Прочети

2012-05-07 14:38:42  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 4 май, петък, от 15 часа

На 4 май 2012г. /петък/ от 15 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 16-тото заседание на Общински съвет - Дряново.   Прочети

2012-04-27 17:50:48  
 
Проект на дневен ред за заседанието на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП на 26 април

Проект на дневен ред за заседанието на ПК<Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология> и ПК <Финансово-икономическа политика> на 26.04.2012г. /четвъртък/   Прочети

2012-04-26 14:34:21  
 
Проект на дневен ред за заседанията на ПК ЗСДЖН и ПК ОбАОбРС на 24 април

Проект на дневен ред за заседанията на ПК <Здравеопазване, соц.дейности и жилищно настаняване> и ПК <Общинска администрация, общ.ред и сигурност> на 24.04.2012г. /вторник/.   Прочети

2012-04-24 08:42:33