Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 06 март 2012г.

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, Председателят на ОбС свика Общински съвет – Дряново на извънредно заседание.   Прочети

2012-03-06 09:15:36  
 
Публикувани са решенията на ОбС-Дряново от последното заседание

Публикувани са решенията на Общински съвет-Дряново от последното заседание, проведено на 14.02.2012г. (Протокол №11)   Прочети

2012-02-17 10:44:46  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 14 февруари, вторник

На 14 февруари 2012г. от 16 часа в заседателната зала на Община Дряново ще се проведе 11-тото заседание на Общински съвет - Дряново.   Прочети

2012-02-10 15:54:07  
 
Проект на дневен ред за заседанията на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП

На 09 февруари, четвъртък, от 17.30 часа ще се проведат заседания на ПК УТСГВСЕ и ПК ФИП.   Прочети

2012-02-09 08:39:31  
 
Проект на дневен ред за заседанията на ПК ЗСДЖН, ПК ОбАОбРС и ПК ОКМДСТ

На 08 февруари, сряда, ще се проведат заседания на три от Постоянните комисии към ОбС (във връзка с предстоящото заседание на ОбС на 14 февруари).   Прочети

2012-02-08 09:17:38