Предварителен дневен ред за заседанието на ПК <<ПУТСГВСЕ>> на 18 януари

Предварителен дневен ред за заседанието на ПК <Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология> на 18януари, вторник.   Прочети

2011-01-18 11:52:01  
 
Предварителен дневен ред за заседанието на ПК <<ОбАОбРС>>

Предварителен дневен ред за заседанието на ПК <Общинска администрация, обществен ред и сигурност> на 17 януари, понеделеник.   Прочети

2011-01-17 11:30:38  
 
Решение на ОбС-Дряново от извънредното заседание на 13 януари

Публикувано е решението на Общински съвет - Дряново от извънредното заседание на 13 януари 2011г.   Прочети

2011-01-14 09:37:08  
 
График за заседания на Пост.комисии във връзка с предстоящо редовно заседание на ОбС на 27 януари

По решение на Председателския съвет на 27 януари 2011г., четвъртък, от 13.30 часа ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет.   Прочети

2011-01-12 15:41:41  
 
Извънредно заседание на ОбС-Дряново на 13.01.2011г.

Във връзка с издаването на разрешение за осъществяване на лечебна дейност на „Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Дряново” ЕООД и получени указания от МЗ е необходимо вземане на решение от ОбС в най-кратки срокове.   Прочети

2011-01-12 11:12:50