Областният управител върна за ново обсъждане Решение №572 от 29.03.2011г.

Областният управител върна за ново обсъждане Решение №572 от 29.03.2011г. на ОбС-Дряново относно Съхраняване имуществото на \\\\\\\"Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Дряново\\\\\\\" ЕООД, чрез прехвърлянето му на Община Дряново.   Прочети

2011-04-14 11:51:29  
 
Решения от последното заседание на ОбС-Дряново

Публикувани са решенията от 52-рото заседание на Общинския съвет, проведено на 29 март 2011г.   Прочети

2011-04-01 11:52:12  
 
Общински план за действие за 2011г. за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ОбС прие Общински план за действие за 2011г. за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.   Прочети

2011-03-31 14:55:58  
 
ОбС прие Общинска програма за закрила на детето за 2011г.

На заседанието си на 29 март Общинският съвет прие Общинска програма за закрила на детето за 2011г., по предложение на Дирекция \\\"Социлано подпомагане\\\" и Общинската комисия за детето.   Прочети

2011-03-31 11:04:08  
 
ОбС прие Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2011г.

На последното си заседание на 29 март Общинският съвет прие Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново през 2011 година   Прочети

2011-03-31 11:08:01