Председателски съвет на 12 октомври, понеделник

  Прочети

2020-10-07 08:35:36  
 
Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 29 септември 2020г заседание

  Прочети

2020-10-02 16:57:41  
 
Материали за 20-тото заседание на ОбС-Дряново на 29 септември, вторник

  Прочети

2020-09-25 17:00:28  
 
Материали за заседанията на постоянните комисии на 24 септември 2020 г

  Прочети

2020-09-21 16:18:02  
 
График на заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. септември 2020г

  Прочети

2020-09-08 09:10:49