Общински план за действие за 2010г. по изпълнение на Стратегията за обр.интеграция на децата и учениците от етн.малцинства

На заседанието на 10 март, Ощински съвет прие годишния план по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.   Прочети

2010-03-15 09:54:45  
 
Общинска програма за закрила на детето за 2010г.

На последното си заседание на 10 март, Общинския съвет прие Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2010-31.12.2010 година.   Прочети

2010-03-15 09:51:36  
 
Заседание на Общински съвет Дряново

На 10 март, сряда, от 13.30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 36-тото заседание на Общинския съвет.   Прочети

2010-03-05 14:32:10  
 
Областният управител върна последното решение на ОбС за ново разглеждане

Със Заповед No32 от 19.02.2010г. Областният управител на област Габрово върна в ОбС-Дряново за ново обсъждане Решение No393 от 10.02.2010г. на Общинския съвет.   Прочети

2010-03-01 09:26:09  
 
Една година Консултативен съвет към ОбС-Дряново

Консултативният съвет към Общински съвет – Дряново беше създаден с решение на ОбС през 2008г. Първото заседание се проведе на 05.02.2009г. по инициатива на председателя на ОбС-Дряново г-н Ангел Димитров.   Прочети

2010-02-08 17:01:47