Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново

  Прочети

2019-12-31 18:03:43  
 
Обръщение на Галин Герганов, Председател на Общински съвет- Дряново по повод Коледните и Новогодишни празници

  Прочети

2019-12-23 20:02:45  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 23 декември, понеделник

  Прочети

2019-12-20 21:28:37  
 
Заседания на постоянни комисии към ОбС на 18 декември, сряда

Материали и проект на дневен ред за заседанието на ПК ФИПКОП и ПК УТСГВСЕ на 18.12.2019г, сряда, 16.30 часа   Прочети

2019-12-18 13:40:40  
 
Заседания на постоянни комисии към ОбС на 17 декември, вторник

Предварителен дневен ред и материали за заседанията на ПК ОбАОбРС, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 17.12.2019г от 16 часа.   Прочети

2019-12-17 10:27:17