Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 30 май 2019г заседание

  Прочети

2019-05-31 14:29:08  
 
Заседание на ОбС-Дряново на 30 май, четвъртък

  Прочети

2019-05-23 10:58:09  
 
Материали от проведените на 20 май 2019г заседания на Постоянните комисии към ОбС-Дряново

  Прочети

2019-05-21 09:31:18  
 
Заседания на постоянните комисии и на общинския съвет през м. май

  Прочети

2019-05-17 18:16:38  
 
Решения и документи, приети на 68-мото заседание на ОбС-Дряново на 30.04.2019г

  Прочети

2019-05-07 14:52:51