Заседания на ПК към ОбС на 20 юли

Заседания на постоянните комисии на 20.07.2017г, във връзка със заседанието на ОбС–Дряново на 28.07.2017г, петък   Прочети

2017-07-20 09:46:04  
 
Областният управител на област Габрово върна за ново обсъждане Решение №305 от Протокол №38/28.06.2017г на Общински съвет – Дряново

  Прочети

2017-07-20 09:41:06  
 
Проект на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община Дряново

  Прочети

2017-07-14 09:03:23  
 
Допълнение към протест по Адм.дело №137/2017г от прокурор при Окръжна прокуратура-Габрово против чл.чл.29, 30 и 31 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Дряново

  Прочети

2017-07-14 08:46:04  
 
Общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2017/2018 година

Номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2017/2018 година   Прочети

2017-07-11 13:45:54