Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30 март

Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30 март 2015г. (понеделник).   Прочети

2015-03-27 13:54:44  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на Постоянните комисии на 25 март

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ФИП и ПК УТСГВСЕ на 25 март, сряда.   Прочети

2015-03-25 13:45:59  
 
Предварителен дневен ред за заседанията на Постоянните комисии на 24 март

Предварителен дневен ред за заседанията на ПК ЗСДЖН, ПК ОбАОбРС и ПК ОКМДСТ на 24 март, вторник.   Прочети

2015-03-24 10:32:52  
 
График на заседанията на Постоянните комисии през м. март 2015г.

График на заседанията на Постоянните комисии, във връзка с предстоящото заседание на ОбС на 30 март 2015г.   Прочети

2015-03-19 15:16:19  
 
Решения на Общински съвет-Дряново от последното заседание

Публикувани са решенията на ОбС-Дряново от последното заседание на съвета, проведено на 16 февруари.   Прочети

2015-02-18 10:03:47