Председател

 

 

 

 

ГАЛИН ГЕРГАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДРЯНОВО
Избран с Решение №5 от Протокол №3/26.11.2019г на ОбС-Дряново

·   тел.: 0676/7-29-61; 0676/7-29-62 вътр.120;

·   email: predsedatel@dryanovo.bg

Приемeн ден на Председателя на ОбС–Дряново:
всеки вторник 
от 9 00 часа до 12 00 часа

За записване: тел. 0676/7-29-61 или на ел. поща predsedatel@dryanovo.bg