ЗПКОНПИ

 

РЕГИСТЪР по чл.4 ал.2 от НОРИПДУКИ

на декларациите по чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ

подадени пред Постоянната комисия по ЗПКОНПИ към ОбС – Дряново

/създадена с Решение №6 от Протокол №4 от 02.12.2019г на Общински съвет - Дряново/

 

1) Надя Кукурякова - кмет на кметство Гостилица

Декларация с Вх.№0900-42 от 18.11.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I „Имущество“ - при освобождаване на длъжност

2) Надя Кукурякова - кмет на кметство Гостилица

Декларация с Вх.№0900-42_001 от 18.11.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част II „Интереси“ - при освобождаване на длъжност

3) Тодор Маринов - кмет на кметство Ганчовец

Декларация с Вх.№0900-43 от 19.11.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I „Имущество“ - при освобождаване на длъжност

4) Тодор Маринов - кмет на кметство Ганчовец

Декларация с Вх.№0900-43_001 от 19.11.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част II „Интереси“ - при освобождаване на длъжност

5) Светослав Минчев – общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-51 от 20.11.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

6) Трифон Панчев - кмет на община Дряново

Декларация с Вх.№0700-82 от 25.11.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

7) Наталия Ковачева - кмет на кметство Царева ливада

Декларация с Вх.№1000-42 от 25.11.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I „Имущество“ - при освобождаване на длъжност

8) Наталия Ковачева - кмет на кметство Царева ливада

Декларация с Вх.№1000-42_001 от 25.11.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част II „Интереси“ - при освобождаване на длъжност

9) Десислава Симеонова - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-52 от 27.11.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

10) Теодора Мъглова-Иванова - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-53 от 27.11.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

11) Цветан Йорданов - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-54 от 27.11.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

12) Преслава Демирева - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-59 от 03.12.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

13) Милен Стоянов - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-60 от 03.12.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

14) Тодор Георгиев - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-66 от 04.12.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

15) Надя Кукурякова - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-76 от 10.12.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

16) Галин Герганов - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-77 от 10.12.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

17) Стефан Енчев - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-79 от 11.12.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

18) Детелина Кьосова – кмет на кметство Царева ливада

Декларация с Вх.№1000-48 от 12.12.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

19) Детелина Кьосова – кмет на кметство Царева ливада

Декларация с Вх.№1000-49 от 12.12.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I „Имущество“ - при встъпване в длъжност

20) Детелина Кьосова – кмет на кметство Царева ливада

Декларация с Вх.№1000-49_001 от 12.12.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част II „Интереси“ - при встъпване в длъжност

21) Костадин Йорданов - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-81 от 12.12.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

22) Нено Ненов - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-82 от 12.12.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

23) Нено Ненов - общински съветник от ОбС-Дряново

Уведомление с Вх.№0801-94 от 16.12.2019г за предприети действия за отстраняване на несъвместимост

24) Костадин Йорданов  - общински съветник от ОбС-Дряново

Уведомление с Вх.№0801-95 от 16.12.2019г за предприети действия за отстраняване на несъвместимост

25) Светлана Лакова - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-97 от 17.12.2019г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

 
Списък на неподадени в срок декларации - няма неподадени в срок декларации.

Дата на публикуване на регистъра: 10.01.2020г.

26) Нено Ненов - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-3 от 09.01.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ – Декларация за промяна в декларираните обстоятелства

27) Костадин Йорданов - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-6 от 13.01.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ – Декларация за промяна в декларираните обстоятелства

28) Нено Ненов - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-19 от 23.01.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ – Декларация за промяна в декларираните обстоятелства

Дата на актуализиране на регистъра: 30.01.2020г.

 

29) Детелина Кьосова - кмет на кметство Царева ливада

Декларация с Вх.№1000-14 от 08.05.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I „Имущество“ – ежегодна /за 2019г/

30) Детелина Кьосова - кмет на кметство Царева ливада

Декларация с Вх.№1000-14_001 от 08.05.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част II „Интереси“ – ежегодна /за 2019г/

31) Мариета Енчева – директор на ОП „Чисто Дряново“

Декларация с Вх.№0701-300 от 12.05.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I „Имущество“ – ежегодна /за 2019г/

32) Мариета Енчева – директор на ОП „Чисто Дряново“

Декларация с Вх.№0701-300_001 от 12.05.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част II „Интереси“ – ежегодна /за 2019г/

33) Иван Събев - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-60 от 22.05.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

34) Мариета Енчева - директор на ОП „Чисто Дряново“

Декларация с Вх.№0701-343 от 15.06.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I „Имущество“ – при освобождаване на длъжност

35) Мариета Енчева - директор на ОП „Чисто Дряново“

Декларация с Вх.№0701-343_001 от 15.06.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част II „Интереси“ – при освобождаване на длъжност

36) Стефка Пенкова - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-67 от 16.06.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

37) Ивайло Лисичков - общински съветник от ОбС-Дряново

Декларация с Вх.№0801-68 от 22.06.2020г /Пощенско клеймо от 19.06.2020г/

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

38) Стефан Косев - директор на ОП „Чисто Дряново“

Декларация с Вх.№0701-380 от 30.06.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост

39) Стефан Косев - директор на ОП „Чисто Дряново“

Декларация с Вх.№0701-381 от 30.06.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I „Имущество“ – при заемане на длъжност

40) Стефан Косев - директор на ОП „Чисто Дряново“

Декларация с Вх.№0701-381_001 от 30.06.2020г

Вид на декларацията: Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част II „Интереси“ – при заемане на длъжност

 

Списък на неподадени в срок декларации - няма неподадени в срок декларации.

Дата на актуализиране на регистъра: 19.07.2020г.

 

Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Дряново

Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (посл.пром. ДВ бр.17/26.2.2019)


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ подадени през ПК по ЗПОКНПИ 2018-2019г