Тържествено заседание на ОбС-Дряново на 22.10.2009г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.54 и чл.55 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Дряново свиквам Общински съвет – Дряново на тържествено заседание, което ще се проведе на 22.10.2009 год. (четвъртък) от 16 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Връчване на Удостоверения за присъдено звание ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН на Дряново на Йордан Симеонов Чуховски и на Мойсей Мойсеев Тодоров /посмъртно/.

2.     Връчване на Удостоверения за присъдено звание ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН на Дряново на Пенка Йосифова Балева и на Иван Рачев Михайлов;

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДРЯНОВО
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
                         Ангел Димитров


2009-10-19 12:15:03