Отлагане провеждането на заседанието на Общински съвет – Дряново, насрочено за 16.04.2020г

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-14/16.04.2020г.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДРЯНОВО

 

КМЕТА

НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ОБЛАСТ ГАБРОВО

governor@gb.government.bg

 

Относно: Отлагане провеждането на заседанието на Общински съвет – Дряново, насрочено за 16.04.2020г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНЧЕВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

Във връзка с регистриран случай на заразен гражданин от община Дряново с коронавируса КОВИД-19 отлагам заседанието на Общински съвет – Дряново, насрочено за 16 април 2020г.

На основание &6 от ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020г (ДВ, бр.28 ОТ 2020г, в сила от 09.04.2020г) заседанието ще се проведе от разстояние или неприсъствено, като допълнително ще бъдете уведомени по ел. път за датата и формата на провеждане.

 

С уважение, /п/

ГАЛИН ГЕРГАНОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2020-04-16 11:48:17