Непроведено заседание на ОбС-Дряново на 05.05.2020г.

Насроченото за 5 май 2020г заседание на ОбС-Дряново не беше проведено поради липса на кворум. Следващото заседание на общинския съвет е свикано от председателя на съвета за 27 май 2020г.


2020-05-11 21:41:43